ویژگیهای عضویت در سایت

ویژگی های ثبت نام در آکاکالا  • ساخت فروشگاه شخصی  :


    پس از ثبت نام در آکاکالا ، می توانید فروشگاه خود را در آکاکالا بسازید و کالاهای خود را در این فروشگاه درج نمایید و از تمامی امکانات یک فروشگاه اینترنتی و همچنین از پشتیبانی ویژه فروشندگان بهره مند شوید.

  • دسترسی به فضای شخصی :


    پس از ثبت نام در آکاکالا ، شما امكان دسترسی به فضای شخصی ، پشتیبانی ویژه ، دسترسی به صندوق پیام خود و...  را خواهید داشت .