فواید ورود به سایت

ویژگی های ورود به سایت  • ساخت فروشگاه شخصی  :


    پس از ورود به سایت، می توانید فروشگاه خود را در آکاکالا بسازید و کالاهای خود را در این فروشگاه درج نمایید و از تمامی امکانات یک فروشگاه اینترنتی و همچنین از پشتیبانی ویژه فروشندگان بهره مند شوید.

  • دسترسی به فضای شخصی :


    پس از ورود به سایت، شما امكان دسترسی به فضای شخصی ، پشتیبانی ویژه ، دسترسی به صندوق پیام خود و... را خواهید داشت ..